خدمات حسابداری مالیاتی

خدمات حسابداری مالیاتی 1

خدمات حسابداری مالیاتی

تومان for 1 year and a 20,000 تومان sign-up fee

اگر براي شما استخدام حسابداري متخصص و آشنا به امور مالياتي توجيه اقتصادي ندارد ،مي توانيد از خدمات حسابداري تخصصي مالياتي تكس كات استفاده نمائيد و در هزينه و وقت خود صرفه جويي و ريسك جرائم مالياتي خود را كاهش دهيد.اهم خدمات تخصصي حسابداري مالياتي تكس كات به شرح ذيل مي باشد:

  • تهیه اسناد ومدارک مالی و تنظیم دفاتر مالیاتی
  • تنظیم وارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه
  • تنظیم وارسال صورت معاملات خرید وفروش فصلي
  • تنظیم وارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده
  • تنظيم و ارسال ليست ماليات بر حقوق و ليست بيمه كاركنان
  • تحریر دفاتر قانونی

 

هزینه اولیه این خدمت جهت کارشناسی این سرویس است که با توجه به اعتبار 10.000 تومانی عضویت اولیه ، شما 10.000 تومان پرداخت میفرمایید.پس از برآورد حجم کار ، فاکتور نهایی صادر و ارسال  می شود و پرداختی اولیه شما در فاکتور نهایی قابل کسر می باشد.مبلغ پایه این خدمت از 500.000 تومان می باشد.

توضیحات

شما باید با تکالیف و وظایفی که در قانون مالیاتهای مستقیم آورده شده آشنا باشید و در موعدهای مقرر به سازمان امور مالیاتی ارائه کنید.کاملاً واضح است اگر این تکالیف را به درستی و در زمان مشخص شده انجام ندهید مشمول جرائم مربوطه می باشید. خدمات تخصصی حسابداری مالیاتی تکس کات در جهت اطمینان از برآورده شدن این نیاز مهم مشتریان ارائه شده است.