لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به منظور استفاده از معافیت مالیاتی

By علیرضا هلالات

 در اجرای حکم تبصره (2) ماده (119) برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می‌باشد ، لذا کلیه اشخاصی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند ، چنانچه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سنوات 1390 لغایت 1394(سالهای اجرای قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانونی اقدام ننمایند ، مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی(به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی موضوع جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 90) نخواهند بود . مقررات مذکور شامل مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌باشند مانند درآمد اشخاص حقیقی بابت فعالیت‌های کشاورزی و درآمد حقوق کارکنان نمی‌باشد . سازمان امور مالیاتی کشور