نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی

By علیرضا هلالات

آیا جرایم مالیاتی قابل بخشودگی هستند؟

بخشودگی جرایم مالیاتی

این سوال بسیاری از مودیان و فعالین اقتصادی می باشد. در این پست کوتاه به جواب این سوال و نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی خواهیم پرداخت.

 

 

 

بخشودگی جرایم مالیاتی درصورت تمکین به اصل رای و از طریق نامه درخواست تخفیف در میزان جرایم و تقسیط به رییس حوزه مالیاتی امکان پذیر است.
بخشودگی جرایم مالیاتی تا هشتاد درصد جرایم مربوطه امکان پذیر است.

نمونه متن نامه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی

به نام خدا

ریاست محترم امور مالیاتی …………
احتراماً ضمن تمکین به برگ تشخیص شماره …….. مورخ ……….. خواشمند است نسبت به بخشودگی جرایم مربوطه دستور لازم را مبذول فرمایید.

با تشکر

امضاء

 

 

در صورتی که نیاز به مشاوره در این زمینه داشتید ، خدمات مشاوره تخصصی مالیاتی تکس کات ، با تخفیف ها و یک هفته مشاوره رایگان ، می تواند بهترین انتخاب شما باشد.

جهت دفاعیات مالیاتی و اعتراض به برگ تشخیص مالیات،می توانید از خدمات دفاعیات مالیاتیتکس کات استفاده نمایید.