لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به منظور استفاده از معافیت مالیاتی

By علیرضا هلالات

 در اجرای حکم تبصره (2) ماده (119) برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می‌باشد ، لذا کلیه اشخاصی که…

14 معافیت مالیات حقوق

By علیرضا هلالات

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات حقوق معاف است: لیستی برای شما آماده کرده ایم تا با موارد معاف از مالیات حقوق آشنا شده و در صورت تعلق از آنها استفاده نمائید:  …