چگونگی تعیین زمان پرداخت مالیات، ابلاغ اوراق مالیاتی و اعتراض نسبت به برگ تشخیص و آرا هیات‌های حل اختلاف

By علیرضا هلالات

· چگونگی تعیین زمان پرداخت مالیات (مواد 86 و 104) ، ابلاغ اوراق مالیاتی (ماده 209) و اعتراض نسبت به برگ تشخیص و آرا هیات‌های حل اختلاف (مواد 247 و 251) شماره: 30/4/9888/33082 تاریخ: 1368/7/8…

مرجع حل اختلاف مالیاتی

By علیرضا هلالات

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۴۴ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل…