چگونگی تعیین زمان پرداخت مالیات، ابلاغ اوراق مالیاتی و اعتراض نسبت به برگ تشخیص و آرا هیات‌های حل اختلاف

By علیرضا هلالات

· چگونگی تعیین زمان پرداخت مالیات (مواد ۸۶ و ۱۰۴) ، ابلاغ اوراق مالیاتی (ماده ۲۰۹) و اعتراض نسبت به برگ تشخیص و آرا هیات‌های حل اختلاف (مواد ۲۴۷ و ۲۵۱) شماره: ۳۰/۴/۹۸۸۸/۳۳۰۸۲ تاریخ: ۱۳۶۸/۷/۸…

مرجع حل اختلاف مالیاتی

By علیرضا هلالات

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۴۴ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل…