نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی

By علیرضا هلالات

آیا جرایم مالیاتی قابل بخشودگی هستند؟ این سوال بسیاری از مودیان و فعالین اقتصادی می باشد. در این پست کوتاه به جواب این سوال و نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی خواهیم پرداخت.       بخشودگی جرایم…